• Kościół w Krosnowicach
  • Krosnowice dawniej i dziś.

    Jak wyglądały Krosnowice kiedyś? Zobacz kolekcję widokówek.

  • Kościół w Krosnowicach

1% dla TMK?

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2015
Dariusz Narowski - Administrator

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW  KROSNOWIC

 

KRS 0000163664

 

www.ngo.pl,  www.krosnowice.pl


PRZEKAŻ  1%  PODATKU

 

 

 

     PRACOWNICY, EMERYCI  i  RENCIŚCI

 

wasze złotówki są na wagę złota !

 

 

 

Gromadzimy fundusze na  warsztaty   dla dzieci i młodzieży,   ocieplenie  naszej siedziby,   transport  produktów   z  Banku Żywności, działalność charytatywną  

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

program do pit - darmowy

Czym skorupka za młodu...

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2015
Dariusz Narowski - Administrator

Patriotyzm wyraża się w przywiązywaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do

obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro

swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co tworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość

służenia swej ojczyźnie.

W ramach projektu „Czym skorupka za młodu…” realizowanego w klasie „O” Szkoły Podstawowej w

Krosnowicach, dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach pobudzających  miłości do małej Ojczyzny

przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.

Mała Ojczyzna to wszystko co nas otacza: przyroda, architektura, ludzie i stworzona przez nich

kultura. W myśl powiedzenia  „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” należy ukazywać dzieciom to,

co w ich regionie, kraju jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja” Priorytet IX. Rozwój wykształcenie i

kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i trwa

już od września 2014.  Pierwsze efekty są już widoczne.

Dnia 25.02.2015r. w świetlicy wiejskiej Podhalanka w Krosnowicach odbyła się uroczystość z okazji

Dnia Babci i Dziadka.  Przybyli na nią liczni goście: babcie, dziadkowie, członkowie Klubu Seniora.

Swoją obecnością zaszczyciła nas również przewodnicząca Klubu Seniora i v-ce przewodnicząca

Towarzystwa Miłośników Krosnowic Pani Anna Piasecka.     Dzieci z oddziału przedszkolnego biorące

udział w projekcie „Czym skorupka….”- w zajęciach „ Mały Patriota” oraz uczniowie z klasy Ib

przygotowały dla wszystkich zaproszonych program artystyczny. Dzieci oddziału „0” zaprezentowały

również dwie piosenki w języku angielskim, które nauczyły się w trakcie zajęć z języka angielskiego,

realizowanych w ramach niniejszego projektu.

Babcia „ królowa” i dziadek „ król” usłyszeli wiele ciepłych życzeń , wierszy i piosenek w wykonaniu

swoich wnucząt. Uroczystość urozmaiciły również tańce. Dziadkowie wspominali swoje dziecięce lata,

opowiadając wnuczętom o swoich zabawach, grach i spędzaniu czasu wolnego.     Po występie każdy

gość otrzymał prezent własnoręcznie wykonany przez dzieci. Była radość i łzy wzruszenia.

A później na wszystkich czekał smaczny poczęstunek i rozmowy przy stole.

Projekt pn. „ Czym skorupka za młodu…” współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Program artystyczny przygotowała nauczycielka prowadząca zajęcia „Mały Patriota” przy współpracy

wychowawczyni oddziału przedszkolnego, pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz pani Anny Piaseckiej.

Dnia 10.03.2015r. na zajęcia  „Małego Patrioty” przybył gość specjalny. Była to pani Romana

Szczerbień, nasza lokalna artystka. Pani Szczerbień zajmuje się malarstwem. Przede wszystkim jest

to malowanie na materiale  (jedwab, płótno), a także haft. Artystka wykonuje również kartki

okolicznościowe, które ozdabia przepięknymi malunkami.

 Pani Szczerbień opowiedziała dzieciom o swojej pasji, pokazała część wytworów ze swego bogatego

zbioru, czym bardzo zaciekawiła dzieci. Wszyscy mogli dotknąć i obejrzeć prace i albumy. Następnie

każde dziecko otrzymało od pani Romy kopertę z przygotowanymi elementami do pracy. Po

omówieniu i wyjaśnieniu dzieci z przygotowanych części zrobiły milutką maskotkę -  Elfa, którą zabrały

 Na koniec było podziękowanie i wspólne zdjęcie.

                                                                                                                     Urszula Kowalska-Stec

Bal Karnawałowy

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: sobota, 27, grudzień 2014
Kamil Gałowski

BAL KARNAWAŁOWY 2015

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzinpolicja

straz

gmina

c logo lsop