• Kościół w Krosnowicach
  • Krosnowice dawniej i dziś.

    Jak wyglądały Krosnowice kiedyś? Zobacz kolekcję widokówek.

  • Kościół w Krosnowicach

KONCERT

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 14, sierpień 2015
Dariusz Narowski - Administrator

Festiwal Reimanna 2015

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: środa, 17, czerwiec 2015
Józef Czyż

14 Reiman

Konkurs literacki

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2015
Administrator

Regulamin konkursu poetyckiego "O Złotą Nutę  Reimanna" edycja 2015


Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.Konkurs ma charakter otwarty. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje i wspaniale rozwija, ale także inspiruje, o czym są przekonani inicjatorzy konkursu – Towarzystwo Miłośników Krosnowic.
Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignacego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od jednego do trzech utworów poetyckich.
Tematem prac powinna być muzyka.Do konkursu można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ I miejsce – Złota Nuta I.Reimanna i 500 zł
♦ II miejsce – 400zł  
♦ III miejsce – 300 zł

Zgłaszanie prac

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać na adres Organizatora, podany w regulaminie konkursu.
 

Opłaty

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

1. Celem konkursu jest propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką, a szczególności muzyką Ignacego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

2. Konkurs jest adresowany do piszących na temat muzyki amatorów i profesjonalistów.

3.Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy utwory poetyckie. Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach.

4.Konkurs jest anonimowy. Prace konkursowe i dane o autorze, należy wysłać pocztą listem poleconym na adres Towarzystwo Miłośników Krosnowic 57-362 Krosnowice 205 z dopiskiem „Konkurs Literacki” i hasłem. Na kopercie umieścić również hasło uczestnika (gwarantuje ono anonimowość).
W oddzielnej zaklejonej kopercie należy podać imię , nazwisko, rok urodzenia, adres, krótką informację o autorze oraz hasło, które należy również umieścić na kopercie.
Nadesłane teksty nie mogą być nigdzie publikowane.

5. Tekst poetycki nadesłany na konkurs nie może być plagiatem, powinien stanowić wyłączną twórczość autorską.

6. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, stają się one własnością organizatora.

7. Konkurs trwa od 1 czewca do 31 sierpnia 2015 roku.9. Organizatorzy przewidzieli nagrody:
I miejsce – Złota Nuta I. Reimanna i 500 zł; II miejsce 400zł; III miejsce 300 zł

Laureaci otrzymują dyplomy pamiątkowe.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.10.Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu im. Ignazego Reimanna 3 pażdziernika 2015 roku w Krosnowicach.11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. Przesłanie utworu na konkurs oznacza, że autor akceptuje w całości regulamin oraz potwierdza zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926ze zmianami).12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.


                                                                      Zarząd Towarzystwa Miłośników Krosnowic

 

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzinpolicja

straz

gmina

c logo lsop