• Kościół w Krosnowicach
  • Krosnowice dawniej i dziś.

    Jak wyglądały Krosnowice kiedyś? Zobacz kolekcję widokówek.

  • Kościół w Krosnowicach
  • Wiejskie Miejsce Spotkań

    Zobacz nad czym pracuje Grupa Odnowy Wsi Krosnowice przy współpracy z Mieszkańcami, Radą Sołecką oraz Towarzystwem Miłośników Krosnowic.

ZAPROSZENIE

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 21, listopad 2014
Dariusz Narowski - Administrator

 

Dziadkowie kontra wnuki - interaktywna świetlica multimedialna

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 14, listopad 2014
Dariusz Narowski - Administrator

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC informuje: mamy PODPISANĄ UMOWĘ z UMWD na projekt "Dziadkowie kontra wnuki - interaktywna świetlica multimedialna" - wyposażenie najnowszej generacji, 3 stanowiska, przy każdym będą mogły równocześnie rywalizować po cztery osoby Babcia + Dziadek i dwoje wnucząt! albo rówieśnicy. Otwarcie na MIKOŁAJA !

Czym skorupka za młodu…

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 14, listopad 2014
Dariusz Narowski - Administrator

W Szkole Podstawowej w Krosnowicach od września 2014 realizowany jest projekt pod nazwą „Czym skorupka za młodu…”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja” Priorytet IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i potrwa do końca maja 2015 roku. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic (Beneficjent Projektu). Jednostką uczestniczącą w realizacji projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe jest Gmina Kłodzko. Celem ogólnym Projektu pn.: „Czym skorupka za młodu…” jest wyrównywanie szans edukacyjnych u uczniów oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Krosnowicach poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.  W ramach projektu realizowane są zajęcia z logopedą. Celem niniejszych zajęć jest wzrost umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym przez stymulowanie rozwoju mowy i języka u  dwudziestu jeden najmłodszych uczestników projektu. Zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu. Na potrzeby terapii logopedycznej zakupione zostaną pomoce dydaktyczne wspomagające pracę z dziećmi.

Zajęcia z języka angielskiego, które odbywają się 2 razy w tygodniu po pół godziny, tworzą solidną podstawę do posługiwania się językiem obcym na początku cyklu edukacyjnego dzieci w wieku 5-6 lat.  Dzieci podczas zajęć wykorzystują do poznania i utrwalenia podstaw komunikowania się w języku obcym szereg zakupionych pomocy dydaktycznych (gier planszowych, programów, tablicy interaktywnej). 

 

Projekt pn. „ Czym skorupka za młodu…” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Poczucie więzi z małą ojczyzną to zaangażowanie w sprawy lokalne pobudzające uczestników projektu do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego. Kształtowane są one na zajęciach „Mały patriota”. Aktywnie we wspomniane zajęcia zostaną włączeni członkowie Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Projekt ma również na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej poprzez aktywność fizyczną. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zorganizowanych zostanie również pięć wyjazdów na basen. W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane nie tylko podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, ale także w czasie codziennych zajęć z dziećmi oddziału „0” SP Krosnowice.

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzinpolicja

straz

gmina

c logo lsop